Rychlý kontakt

mobil
777 782 342 VoIP
581 030 405 mail
info@profinetworks.cz

Vizuální identita

Co je Corporate Identity?

Vizuální identita (Corporate Identity) je zástupcem, který Vás prezentuje veřejnosti. Předává informace o firmě a podle ní Vás veřejnost identifikuje a rozlišuje od ostatních. Profesionální a jednotný vizuální styl se dostává do povědomí a stává se zapamatovatelným. Kvalitní a originální identita je nejpodstatnější formou Vaší reklamy. Chcete aby si Vás lidé pamatovali? Abyste byli první, na koho si vzpomenou když, budou potřebovat Vaše služby? Věnujte své prezentaci na trhu pozornost a nechte si vytvořit vizuální identitu od profesionálů.

Značka a logotyp

Jedním z pilířů vizuální identity společnosti je značka či logotyp. Je to symbol, který Vás zastupuje. Kvalita značky vypovídá o kvalitě služeb, které nabízíte. Prezentujte svým klientům, jakým způsobem ke své práci přistujete. Udělejte velký krok kupředu před konkurencí a nechte si vytvořit kvalitní značku.

Manuál vizuální identity

K vytvořené Corporate Identity dostanete manuál obsahující popis používání všech prvků identity. Mezi ně, krom značky nebo logotypu, patří firemní barevnost, písmo, mekrantilní tiskoviny (vizitky, dopisní papír, obálky apod.), reklamní předměty atd. Složení manuálu je individuální a odvíjí se od služeb, které nabízíte. Manuál předkládáte reklamním agenturám a grafickým studiím, které pro Vás budou zhotovovat vizitky, reklamní předměty apod. Předejdete tak poškození Vaší značky a narušení vybudované firemní identity.

Cena této služby je individuální. Na základě Vašich požadavku vytvoříme cenovou nabídku.| Všeobecné obchodní podmínky | Dokumenty