Rychlý kontakt

mobil
777 782 342 VoIP
581 030 405 mail
info@profinetworks.cz

O NÁS

Dávná historie

Počátkem února 2005 pomáhal pan Symerský vytvořit občanské sdružení SPKFree.Net. Toto sdružení se postupem času stalo kolosem čítajícím přes 2.500 řádných členů s více než třemi tisíci počítači. Občanské sdružení vznikalo jako amatérský projekt, u kterého se na začátku očekávalo pár desítek zapojených členů. Myšlenka svobodné sítě však nadchla obyvatele v okrese Šumperk takovým způsobem, že již po roce své existence bylo nutné jednoho pracovníka, který se na plný úvazek věnoval chodu sítě. Tímto člověkem byl pan Symerský, který jako OSVČ zajišťoval "externě" tyto práce. Již v roce 2006 bylo zřejmé, že jeden člověk nemůže množství práce zvládat, proto se k panu Symerskému přidal pan Horníček. V roce 2007 došlo k velkému nárůstu nových členů a velkému rozvoji sítě. Aby bylo možné zajistit kvalitní chod sítě, přidal se do týmu třetí pracovník - pan Sojka, tentokrát jako zaměstnanec občanského sdružení.

Protože rozvoj dále pokračoval, byla v rámci občanského sdružení ustavena servisní komise, která zvážila další způsob servisování sítě. Tato komise doporučila a následně členská schůze schválila záměr změnit servis na klasický dvoustranný vztah (občanské sdružení - servisní společnost). Tento krok celkem logicky znamenal, že stávající servisní pracovníci založili svou vlastní společnost, která se přihlásila do výběrového řízení a uspěla. Dne 25.3.2009 byl dokončen vývoj zápisem naší společnosti do obchodního rejstříku. Z celého procesu jsme si odnesli značné zkušenosti v oblasti IT, sítí, wifi, radiových i optických spojů.

Současnost

Aktuálně čítá náš tým 5 pracovníků na plný úvazek a takřka dvě desítky pracovníků na občasné práce. Máme ustavenou obvyklou strukturu ve standardních firmách. Na území okresu Šumperk poskytujeme komplexní služby z oblasti IT. Za zmínku stojí především servis počítačů a správa počítačových sítí. Poskytujeme firmám internet i VoIP. Zahajujeme provoz místa s veřejným internetem a startujeme počítačové kurzy.

Naše cíle

Snažíme se na Šumpersku zavést novou kvalitu služeb. Pokud se na nás obrátí klienti s dotazy, rádi jim bezplatně poradíme a snažíme se najít takové řešení jejich problému, které bude především pro klienta výhodné. Zavedli jsme na Šumpersku počítačovou pohotovost, která je kdykoli připravena vyrazit na řešení problému klienta.| Všeobecné obchodní podmínky | Dokumenty